Twój koszyk jest pusty

Regulamin

obowiązuje od 25.12.2014 r.

 1. Dane właściciela przedsiębiorstwa

  Sklepy internetowe: Czeskie Klimaty, Słowackie Klimaty, Greckie Klimaty i Książkowe Klimaty są prowadzone przez:
  Książkowe Klimaty sc Tomasz Zaród Kamila Buchalska
  ul. Mydlana 1
  51-502 Wrocław
  NIP 8952018193
  Regon
  Przedsiębiorstwo działa na podstawie umowy spółki cywilnej pomiędzy Tomaszem Zaródem a Kamilą Buchalską. Wspólnicy są przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki
  Aktualne wpisy wspólników są do ściągnięcia bezpłatnie ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

  Firma istnieje od 2013 roku.
  Aktualne dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, telefony) znajdują się w zakładce "Kontakt".


 2. Przedmiot działalności sklepu

  Sklepy internetowe: Czeskie Klimaty, Słowackie Klimaty, Greckie Klimaty i Książkowe Klimaty (zwane dalej Sprzedawcą) zajmują się sprzedażą książek przez sieć internet.

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

 4. Osoba chcąca dokonać zakupu w sklepach Sprzedawcy, zwana dalej Konsumentem, powinna zapoznać się z treścią Regulaminu.

 5. Zawarcie umowy

  a) Zawarcie umowy następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem sieci internetowej.
  b) Zawarcie umowy następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Regulaminem i postanowieniami umowy.
  c) Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej postanowieniami następuje za pomocą wiadomości e-mail

 6. Składanie zamówień

  a) Szczegółowy sposób składania zamówień, sposoby płatności, czas realizacji zamówień są opisane w zakładce "Pomoc"
  b) Ceny towarów zawierają wszystkie podatki, ale nie zawierają ceny dostarczenia towaru do Konsumenta. Po potwierdzeniu zamówienia cena towaru nie ulega zmianie.

 7. Realizacja zamówienia

  Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli klient poda wszystkie wymagane dane (telefon kontaktowy oraz adres dostawy). W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, opłatę za ponowną wysyłkę zamówienia oraz zwrot do Sprzedawcy ponosi Konsument. O ewentualnej nieobecności lub planowanym urlopie, konsument może powiadomić Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną, wskazując dogodny termin doręczenia przesyłki. Partnerem logistycznym Sprzedawcy jest Księgarnia Internetowa Kraina Ksiażek.

 8. Reklamacje

  a) Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wady są dokładnie opisane w opisie towaru i z tego powodu mają ustaloną cenę specjalną.
  b) W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwego, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w panelu administracyjnym lub przysłanie wiadomości e-mail. Prosimy dokładnie opisać problem, w razie możliwości dołączając zdjęcia. W sprawie rozwiązania problemu skontaktujemy się najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku konieczności wysyłki towaru reklamowanego prosimy o wysyłkę przesyłką rejestrowaną na adres:
  Książkowe Klimaty
  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław
  Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona wymienimy towar na pełnowartościowy oraz zwrócimy koszt wysyłki towaru.
  c) W sporadycznych przypadkach może się zdarzyć, że zamówionego towaru nie ma u naszego dostawcy (np. w przypadku otrzymania wpłaty za zamówienie po kilku dniach od złożenia zamówienia). W takim przypadku kontaktujemy się z Konsumentem i zwracamy pełną kwotę wpłaty, albo po akceptacji przez Konsumenta zmiany terminu dostawy, zamawiamy u innego dostawcy ustalając nowy termin realizacji umowy.
  d) Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

 9. Odstąpienie od umowy

  Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z [wzoru formularza-link] odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Adres dostarczenia pisma:
  Książkowe Klimaty

  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław
  email:
  sprzedaz@ksiazkoweklimaty.pl

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Adres zwrotu towarów:
  Książkowe Klimaty

  Dział Reklamacji
  Mydlana 1/-111
  51-502 Wrocław


 10. Polityka prywatności

  Nasza polityka prywatności jest szczegółowo opisana na tej stronie.